Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 06.06.2019 року

         Інформація про виконання обласного бюджету 

За період з 01.01.2019 по 06.06.2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 434 190,1тис.грн, що становить 73,9 відсотка до затвердженого на січень - червень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 18 110,5 тис.грн, що становить 83,3 відсотка від визначеного на січень – червень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 288 320,4 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - червень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 019 181,2тис.грн,з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  336 563,2 тис.грн, медичних закладів – 465 788,4 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 122 464,3тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 36 860,7тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 29 253,8 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 561 549,0 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 272 176,1 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 41 311,6 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 39 037,5 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 1 142,4 тис.грн  та 19 000,2 тис.грн   відповідно.