Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 13.06.2019 року

         Інформація про виконання обласного бюджету 

За період з 01.01.2019 по 13.06.2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 459422,3тис. грн, що становить 79,2 відсотка до затвердженого на січень - червень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 19 317,9 тис. грн, що становить 88,9 відсотка від визначеного на січень – червень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 288 320,4 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - червень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 116 332,8тис.грн,з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 372 881,1 тис.грн, медичних закладів – 505 330,8 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 129 435,3тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 40 227,6тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 31 206,5 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 607 845,7 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 306 442,4 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 45 116,7 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 39 406,3 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 1 231,9 тис.грн  та 20 500,9 тис.грн   відповідно.