Інформація про виконання обласного бюджету за січень – травень 2019 року

         Інформація про виконання обласного бюджету 

За січень – травень 2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 419 921,3тис.грн, що становить 88,5відсотка до затвердженого на січень - травень планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 18 110,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень – травень планового показника.

До обласного бюджету надійшло 240 267,0 тис.грн додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - травень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 942 704,2тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 307 938,3 тис.грн, медичних закладів – 426 919,5 тис.грн, установ соціального забезпечення населення – 116 797,2тис.грн, закладів та заходів у сфері  культури – 36 668,5тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 28 515,7 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 520 017,6 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 247 609,9 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 39 423,4 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 38 697,1 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 1 124,0 тис.грн  та 18 588,5 тис.грн   відповідно.

Додаток до інформації