Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 20.06.2019 року

     За період з 01.01.2019 по 20.06.2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 477 975,1 тис.грн, що становить 82,4 відсотка до затвердженого на січень - червень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі
20 525,3 тис.грн, що становить 94,4 відсотка  від визначеного на січень – червень планового показника.

 

До обласного бюджету надійшло  288 320,4 тис.грн  додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - червень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 133 172,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
 • медичну субвенцію в обсязі 454 805,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 2 198,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 981 882,0 тис.грн, що складає 94,5 відсотка від планового показника на січень - червень;
 • субвенції на надання всіх видів пільг та житлових субсидій населенню – 878 090,7 тис.грн, що становить 91,9 відсотка від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 7 965,8 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 18 293,3 тис.грн, що становить 86,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 8 919,2 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - червень;
 • субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських  засобів  для  інгаляційної  анестезії  –       302,1 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від плану на січень - червень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1 258,9 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень - червень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 600,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – червень;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 22 822,4 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – червень;
 • субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти -22 474,5 тис.грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень-червень;
 • субвенцію на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 404,7 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень-червень;
 • субвенцію на придбання ангіографічного обладнання – 11 538,5 тис. грн, що складає 100,0 відсотків до плану на січень-червень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 351 233,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень - червень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 139 767,5 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  383 581,7 тис.грн, медичних закладів – 509 179,7 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 130 627,3 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 40 652,0 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 31 595,6 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 619 611,8 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 306 837,0 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 46 386,3 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 39 850,3 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 1 312,2 тис.грн  та 21 137,4 тис.грн   відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2