Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 20.06.2019 року

     За період з 01.01.2019 по 20.06.2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 477 975,1 тис.грн, що становить 82,4 відсотка до затвердженого на січень - червень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі
20 525,3 тис.грн, що становить 94,4 відсотка  від визначеного на січень – червень планового показника.

 

До обласного бюджету надійшло  288 320,4 тис.грн  додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - червень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 139 767,5 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  383 581,7 тис.грн, медичних закладів – 509 179,7 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 130 627,3 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 40 652,0 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 31 595,6 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 619 611,8 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 306 837,0 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 46 386,3 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 39 850,3 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 1 312,2 тис.грн  та 21 137,4 тис.грн   відповідно.