Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2019 по 04.07.2019 року

 Інформація про виконання обласного бюджету 

 За період з 01.01.2019 по 04.07.2019 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 517 820,7 тис.грн, що становить 81,6 відсотка до затвердженого на січень - липень  планового показника.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 21 732,6 тис.грн, що становить 85,7 відсотка  від визначеного на січень – липень планового показника.

До обласного бюджету надійшло  336 373,8 тис.грн  додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - липень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 253 146,7 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –                                                     416 730,0 тис.грн, медичних закладів – 552 124,6 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 148 193,0 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 45 679,0 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 36 015,3 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації) з обласного бюджету спрямовано 679 660,5 тис.грн,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 333 852,9 тис.грн, по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» – 52 353,5 тис.грн, по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 41 724,8 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 1 336,4 тис.грн  та 21 958,4 тис.грн   відповідно.