Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2020 по 03.12.2020 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2020 по 03.12.2020 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1 018 411,3 тис.грн, що становить 86,3 відсотка до затвердженого плану на січень - грудень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 60 082,9 тис.грн, що становить 91,7 відсотка від визначеного на січень - грудень планового показника.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 301 816,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - грудень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 569 015,2 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  713 231,7 тис.грн, медичних закладів – 395 976,9 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 215 200,3 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 90 685,0тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 70 060,9 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 344 350,5 тис.грн та  379 636,8 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 603 771,6 тис.грн,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 46 545, 1 тис.грн.  По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 4 106,1 тис.грн  та 36 467,1 тис.грн   відповідно.ф