Відповідно до статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова, заступник голови, депутат обласної ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів та порядок їх застосування визначені в статтях 29–34, 351 Закону України «Про запобігання корупції».

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням https://nazk.gov.ua/uk/konflikt-interesiv/

З роз’ясненнями щодо врегулювання конфлікту інтересів можна ознайомитися на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/