Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення обласної ради від 17.03.11 №101 “Про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна”

Вид та назва регуляторного акта: рішення обласної ради від 17.03.2011 №101 “Про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна”

Назва виконавця заходів з відстеження: управління майном виконавчого апарату обласної ради.

Цілі прийняття акта:

  • Виокремлення в окремий регуляторний акт рішення обласної ради про затвердження типового договору оренди нерухомого майна що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
  • Упорядкування використання комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
  • Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.
  • Врахування інтересів орендарів.
  • Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Строк виконання заходів: з 01.03.2021 по 30.03.2021

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: фактичні.

Кількісні та якісні значення показників результативності:

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Відхилення 2020/2018

Кількість укладених договорів оренди, шт.

218

144

93

- 57,3%

Площа переданих в оренду приміщень, кв.м

18771,29

25769,11

17873,25

-4,8%

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Враховуючи те, що даний регуляторний акт регулював питання укладення договорів щодо оренди нерухомого комунального майна, які були укладені до набрання чинності Законом України   «Про оренду державного та комунального майна» від 3 жовтня 2019 року № 157-IX, та термін дії цих договорів ще не закінчився, даний регуляторний акт залишається актуальним до закінчення терміну дії всіх договорів оренди, які були укладені відповідно до його норм, та не потребує перегляду (скасування). Оскільки договори оренди державного та комунального майна, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені.

 

 

Заступник голови обласної ради                                                               В.В. Ширма