ПОЛОЖЕННЯ

про Погоджувальну раду Житомирської обласної ради

VІІІ скликання

 1. Погоджувальна рада Житомирської обласної ради VІІІ скликання (далі – Погоджувальна рада) є дорадчим органом, що утворюється для розгляду та узгодження питань щодо проєктів рішень Житомирської обласної ради (далі – обласна рада), що вносяться на її розгляд, інших питань, які стосуються організації роботи обласної ради та її виконавчого апарату.
 2. Погоджувальна рада утворюється обласною радою у складі голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради, голів постійних комісій, голів депутатських фракцій обласної ради. За умови, якщо голова фракції є головою постійної комісії обласної ради, у склад Погоджувальної ради входить заступник голови відповідної фракції обласної ради. Погоджувальна рада в своїй діяльності підзвітна Житомирській обласній раді.
 3. Погоджувальну раду очолює голова обласної ради, а, у разі його відсутності, – перший заступник голови обласної ради або заступник голови обласної ради, який виконує обов’язки голови ради.
 4. Погоджувальна рада здійснює свою роботу у формі засідань.
 5. Засідання Погоджувальної ради скликаються головою обласної ради:
 • відповідно до плану підготовки пленарного засідання сесії обласної ради;
 • на вимогу 1/3 складу Погоджувальної ради ;
 • у разі необхідності за рішенням голови обласної ради або особи, що виконує його обов’язки.
 1. На засіданнях Погоджувальної ради мають право бути присутніми працівники виконавчого апарату обласної ради. За запрошенням голови Житомирської обласної ради (або особи, що виконує його обов’язки) на засіданні Погоджувальної ради можуть бути присутніми народні депутати України, керівництво Житомирської обласної державної (військової) адміністрації та її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади, представники органів місцевого самоврядування Житомирської області, інші особи.
 2. Головує на засіданні Погоджувальної ради голова обласної ради або особа, що виконує його обов’язки.
 3. Засідання Погоджувальної ради є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів її загального складу.
 4. Погоджувальна рада приймає  рекомендації, які  мають  дорадчий характер. Рекомендація вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше половини присутніх на засіданні членів Погоджувальної ради.

         Прийняті рішення підписуються головуючим.

У разі рівності голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 1. До повноважень Погоджувальної ради належить:
 • узгодження (у разі необхідності) проєктів рішень обласної ради, пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд обласної ради;
 • узгодження та вирішення організаційних питань, пов’язаних із підготовкою сесій обласної ради;
 • координація роботи постійних комісій та депутатських фракцій обласної ради з питань, що вносяться на розгляд сесій обласної ради;
 • розгляд питань щодо організації роботи виконавчого апарату обласної ради.
 1. Організаційно-технічне забезпечення роботи Погоджувальної ради покладається на виконавчий апарат Житомирської обласної ради.

Під час засідання Погоджувальної ради ведеться протокол, який підписує головуючий на засіданні.