Інформація про виконання обласного бюджету
за підсумками І кварталу 2022 року

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України Департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації  надає інформацію про виконання обласного бюджету за січень-березень 2022 року.

Протягом січня-березня 2022 року до загального фонду обласного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 348,2 млн грн, що на 58,5 млн грн більше надходжень за відповідний період 2021 року. У порівнянні з затвердженим радою плановим показником, надходження менші на 6,5 відсотка або на 24,4 млн грн.

Найбільшу питому вагу у структурі надходжень доходів загального фонду обласного бюджету (без врахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб - 80,2 відсотка. При плані надходжень на січень-березень 2022 року 323,4 млн грн до бюджету надійшло 279,4 млн грн податку. Порівняно з відповідним періодом 2021 року надходження збільшились на 42,5 млн грн.

Плановий показник надходжень податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності) на січень-березень 2022 року становив 21,7 млн грн, фактично до обласного бюджету надійшло 19,0 млн грн, що на 2,7 млн грн менше запланованого. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначений платіж займає 5,5 відсотка.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету  у І кварталі 2022 року становили 17,2 млн грн, що на 14,9 млн грн більше ніж за відповідний період 2021 року. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначений платіж займає 4,9 відсотка.

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення за січень-березень 2021 року становили 15,0 млн грн, що на 2,4 млн грн більше ніж за відповідний період 2021 року. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначений платіж займає 4,3 відсотка.

Протягом січня-березня 2022 року до спеціального фонду обласного бюджету надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 39,8 млн грн, що на 7,1 відсотка або на 3,5 млн грн менше порівняно з надходженнями у відповідному періоді 2021 року.

Власні надходження бюджетних установ у січні-березні 2022 року становили 37,7 млн грн, що на 3,8 млн грн або на 9,2 відсотка менше ніж за відповідний період 2021 року. У структурі надходжень доходів (без врахування трансфертів) зазначені надходження займають 10,3 відсотка.

За І квартал 2022 року до обласного бюджету надійшло з державного бюджету:

дотацій на загальну суму 66,5 млн грн, в тому числі:

- 12,4 млн грн базової дотації;

- 28,0 млн грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я;

- 26,1 млн грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів;

субвенцій на загальну суму 251,6 млн грн, у тому числі до загального фонду бюджету – 102,1 млн грн, до спеціального фонду бюджету – 149,5 млн грн.

Протягом січня-березня 2022 року місцевими бюджетами області перераховано до обласного бюджету інших субвенцій – 7,2 млн грн.

Видатки загального фонду обласного бюджету за І квартал 2022 року склали 439,5 млн грн, що більше показника відповідного періоду 2021 року на 32,6 млн грн або на 8,0 відсотків.

На утримання закладів соціально - культурного призначення спрямовано   90,6 відсотка обсягу видатків загального фонду обласного бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) або 398,3 млн грн, що на 58,2 млн грн або на 17,1 відсотка більше, ніж за І квартал 2021 року.

Найбільшу питому вагу, тобто 55,5 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 243,8 млн грн. Видатки по галузі «Охорона здоров’я» здійснено в обсязі 45,7 млн грн, по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 60,2 млн грн, по галузі «Культура і мистецтво» - 30,5  млн грн, по галузі «Фізична культура і спорт» - 18,0 млн грн. Для забезпечення функціонування галузі «Державне управління» спрямовано коштів на загальну суму 8,3 млн грн.

Кошти обласного бюджету у першу чергу спрямовувались на заробітну плату з нарахуваннями, стипендії, інші соціальні виплати, що віднесені до захищених видатків бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями по КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 витрачено 194,9 млн грн, що на 20,5 млн грн, або 11,7 відсотка більше відповідного показника 2021 року.

На забезпечення бюджетних установ медикаментами по КЕКВ 2220 та на придбання продуктів харчування по КЕКВ 2230 спрямовано відповідно 0,1 та     6,2 млн грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по КЕКВ 2270 направлено 31,7 млн грн, що на 15,4 млн грн, або на 94,0 відсотка більше, ніж у відповідному періоді 2021 року.

На окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм по     КЕКВ 2282 витрачено 102,0 млн грн, що на 15,4 млн грн, або на 17,8 відсотка більше, ніж у 2021 році. На субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям) з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти по КЕКВ 2610 спрямовано 50,2 млн грн, що на 7,3 млн грн або на 17,1 відсотка більше, ніж у минулому році.

На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету протягом І кварталу 2022 року спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,1 млн грн, що на 7,1 млн грн, або 98,6 відсотка менше аналогічного показника 2021 року.

По спеціальному фонду обласного бюджету проведено видатків на загальну суму 35,5 млн грн, що на 9,7 млн грн, або на 21,5 відсотка менше, ніж у відповідному періоді 2021 року.

Із загального обсягу трансфертів, що надійшли з державного бюджету,  бюджетам територіальних громад з обласного бюджету перераховано 27,8 млн грн, у тому числі на:

на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації – 15,7 млн грн;

здійснення програм у галузі освіти – 12,1 млн грн.

Протягом січня-березня 2022 року надано кредитів з обласного бюджету на суму 0,2 млн грн, обсяг повернення кредитів до обласного бюджету становить 0,2 млн грн.

За І квартал 2022 року обласний бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом на суму 83,8 млн грн, що на 67,9 млн грн більше відповідного показника 2021 року. По спеціальному фонду бюджет виконано з профіцитом на суму 154,6 млн грн.

З інформацією про виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів області можна також ознайомитися на сайті Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації за адресою: https://depfin.zht.gov.ua

 

Житомирська обласна державна адміністрація