Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2022 по 12.05.2022 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 544,2 млн грн.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 18,0 млн грн, що становить 87,7 відсотка від визначеного плану на січень – травень.

До обласного бюджету надійшли:

  • додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 46,6 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень – травень;
  • додаткова дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів в обсязі 43,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень – травень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 121,1 млн грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень – травень;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 5,7 млн грн, що складає 81,0 відсоток від затвердженого плану на січень – травень;
  • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 40,9 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень – травень;
  • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1,1 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень – травень.

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано 650,2 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 385,3 млн грн, «Охорона здоров’я» – 91,8 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 91,1 млн грн, «Культура і мистецтво» – 42,7 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 24,5 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 301,1 млн грн, по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 9,1 млн грн,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 48,6 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 168,7 млн грн та 86,5 млн грн відповідно.