Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2022 по 28.04.2022 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 467,2 млн грн.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 15,2 млн грн, що становить 91,7 відсотка  від визначеного плану на січень – квітень.

До обласного бюджету надійшли:

  • додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі  37,3 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень – квітень;
  • додаткова дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів в обсязі 34,8 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень – квітень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 92,1 млн грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень – квітень;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4,5 млн грн, що складає 83,0 відсотка від затвердженого плану на січень – квітень;
  • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 35,1 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень – квітень;
  • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 1,1 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень – квітень

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано 568,0 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 333,0 млн грн, «Охорона здоров’я» – 77,6 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 81,5 млн грн, «Культура і мистецтво» – 39,2 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 22,5 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 260,4 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 0,3 млн грн та 7,6 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 45,2 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 147,5 млн грн та 74,6 млн грн відповідно.