ПОЛОЖЕННЯ
про порядок
використання герба і прапора Житомирської області
(затверджено рішенням обласної ради від 18.07.2003 №238)

 

1. Герб та прапор Житомирської області є офіційними символами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

2. Власником герба та прапора є Житомирська обласна рада. Оригінали герба та прапора в авторському виконанні та дане Положення зберігаються в обласній раді.

3. Репродукування та тиражування герба та прапора Житомирської області здійснюються у вигляді кольорового, чорно-білого, об'ємного чи графічного зображення, довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів, довільних розмірів.

При репродукуванні та тиражуванні герба та прапора Житомирської області має бути збережена кольорова та графічна подача оригіналу та його опису з обов'язковим дотриманням пропорцій зображення герба та прапора, затверджених сесією Житомирської обласної ради.

4. Зображення герба Житомирської області встановлюється:

- на фасаді будинку обласної ради;

- у сесійній залі обласної ради;

-   у службових кабінетах голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації, подається на їхніх штандартах;

-   на службових посвідченнях, бланках, штампах та печатці (для використання на нагородних грамотах, вітальних листах, іншій церемоніальній неофіційній кореспонденції) представницьких та виконавчих органів;

- офіційних виданнях обласної ради та обласної державної адміністрації;

- на центральних магістралях при в'їзді на територію області.

5. Прапор Житомирської області вивішується на будинку або піднімається на щоглі перед будинком Житомирської обласної ради. Його можна вивішувати на будівлях органів місцевого самоврядування Житомирської області. Інші установи, організації, підприємства, об'єднання громадян, фірми тощо можуть піднімати прапор Житомирської області у таких випадках:

- у дні державних та місцевих свят;

- під час проведення урочистих церемоній та урочистих заходів.

При одночасному піднятті чи вивішуванні Державного Прапора України та Прапора Житомирської області останній не повинен перевищувати розмірами Державний Прапор України і розміщується справа від нього (з боку глядача).

При одночасному піднятті чи вивішуванні Прапора Житомирської області та прапора установи, організації, підприємства, фірми тощо останній не повинен перевищувати розмірами прапора Житомирської області й розміщується справа від нього (з боку глядача).

6.  Зображення герба та прапора Житомирської області може використовуватися:

- як елемент святкового оформлення населених пунктів області;

- на Грамотах, Почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах, важливих документах, Дипломах обласної ради та обласних творчих премій, обласних відзнаках престижу у різних сферах;

- під час проведення обласними організаціями регіональних, господарських, політичних, культурних, спортивних та інших заходів;

- офіційними делегаціями Житомирської області у загальноукраїнських, міжнародних заходах у сфері політики, бізнесу, культури та спорту.

7. Юридичні та фізичні особи мають право використовувати тільки затверджені зображення герба та прапора Житомирської області, а з комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції тощо) - лише з дозволу Житомирської обласної ради на підставі угоди з нею.

При цьому, розмір збору за право використання місцевих символів для юридичних осіб становить 0,1 % вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки, для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, - п'ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Платники збору несуть відповідальність за правильність і своєчасність сплати збору відповідно до чинного законодавства. Контроль за повнотою і своєчасністю сплати збору здійснює державна податкова адміністрація.

Дія цього пункту не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, підрозділи Збройних Сил України, юридичні та фізичні особи, які використовують зображення герба та прапора Житомирської області з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної свідомості громадян.

8. Кошти від збору за право використання місцевих символів надходять до обласного бюджету.

9. Дозвіл на використання герба та прапора Житомирської області передбачає моральну відповідальність користувача  за  якість товару,  на якому він зображений. У разі втрати популярності товару через погіршення якості власник символів (обласна рада) має право розірвати угоду з товаровиробником.


10. Виключне право на використання герба та прапора належить Житомирській обласній раді.

11. Не дозволяється використання герба та прапора без спеціальної згоди Житомирської обласної ради у випадках, не передбачених цим Положенням.


12. Житомирська обласна рада має право вимагати припинення несанкціонованого користування символікою і відшкодування заподіяної цим шкоди у порядку, встановленому чинним законодавством.


13. У разі порушення юридичними та фізичними особами цього Положення вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.