Проєкт

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Восьма сесія                                                                        VIII скликання

від                                   №

Про Програму
інформатизації Житомирської
області на 2022 - 2024 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну програму інформатизації», зі змінами, постанов Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», зі змінами, від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 29.11.2021 №  6765/2-21-28, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку від                       , з питань бюджету та фінансів від                             , обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму інформатизації Житомирської області на 2022 - 2024 роки (далі - Програма) згідно з додатком.
  2. Відповідальним виконавцем Програми визначити Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Житомирської облдержадміністрації.
  3. Відділу цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Житомирської облдержадміністрації забезпечити виконання заходів Програми та щороку до 25 березня звітувати про хід її виконання.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

 

Голова обласної ради                                                                  В.І. Федоренко

Додаток до проєкту рішення

Розробник проєкту рішення
Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації облдержадміністрації
Відповідальна особа: Кацімон Інна Миколаївна – начальник Відділу – тел. 0983752287
Дата розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради