trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної  ради

від  28.09.15    № 268-К

Про проведення перевірки
відповідно до Закону України
«Про очищення влади»

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», зі змінами, та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Житомирської обласної ради (крім виборних посад) відповідно до графіка проведення перевірок, згідно з додатком 1.

2. Визначити відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради відповідальним за проведення перевірки.

3. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної  ради:

1) власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або  не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або частиною четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 2 або 3;

2) копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я, по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

3) копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

4. Відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради:

4.1. Забезпечити оприлюднення розпорядження на офіційному веб-сайті Житомирської обласної ради.

4.2. Ознайомити з розпорядженням посадових осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі тих, які відсутні на роботі (перебувають у відрядженнях, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною, тимчасово непрацездатних тощо).

4.3. У триденний термін після одержання заяви забезпечити розміщення на веб-сайті обласної ради інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) та надіслання запитів про проведення перевірки органам, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України.

4.4. На підставі відповіді/висновку/ копії судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, надати довідку про результати перевірки голові обласної ради у триденний строк (з дня надходження останньої відповіді/висновку/ копії судового рішення або з дня надходження відповіді/висновку/ копії судового рішення, який є підставою для застосування заборони, передбаченою частиною третьою або четвертою статті 1 Закону).

5. Взяти до уваги, що у даний час  стосовно посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради Єрьоміної І.М., Калтаєвої Д.Є., Корнієцької О.М., Савенко І.О., Словінської Х.О., Слюсарь О.В., Цюпи А.Л. вже проводиться перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної ради                                                                   В.Й. Француз