Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення обласної ради від 17.03.11 №103 “Про затвердження Типового договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства (структурного підрозділу підприємства), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”

Вид та назва регуляторного акта: рішення обласної ради від 17.03.2011 №103 “Про затвердження Типового договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства (структурного підрозділу підприємства), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”

Назва виконавця заходів з відстеження: управління майном виконавчого апарату обласної ради.

Цілі прийняття акта:

  • Виокремлення в окремий регуляторний акт, рішення обласної ради про затвердження типового договору цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу підприємства), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
  • Зменшення кількості збиткових підприємств та виведення їх на прибутковий рівень.
  • Відновлення вартості майна.
  • Упорядкування оренди цілісних майнових комплексів (структурних підрозділів підприємств), що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
  • Врахування інтересів орендарів.
  • Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Строк виконання заходів: з 01.03.2021 по 30.03.2021.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: фактичні.

Кількісні та якісні значення показників результативності:

Протягом 2018-2020 років обласною радою не приймалися рішення щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (структурних підрозділів підприємств), що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Враховуючи те, що обласною радою протягом 2018-2020 років не приймалися рішення щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (структурних підрозділів підприємств), що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, неможливо оцінити результати реалізації регуляторного акта. Даний регуляторний акт буде запропоновано визнати таким що втратив чинність.

 

 

Заступник голови обласної ради                                                            В.В. Ширма