Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного   акта – рішення обласної ради від 09.04.13 №817 “Про затвердження Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у новій редакції”

 

Вид та назва регуляторного акта: рішення обласної ради від 09.04.13 №817 “Про затвердження Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у новій редакції”.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління майном виконавчого апарату обласної ради.

Цілі прийняття акта:

  • вдосконалення процедури відчуження шляхом продажу суб’єктами господарювання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області, а також приведення процедури відчуження таких основних засобів у відповідність з нормами і вимогами чинних законодавчих актів України;
  • забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Строк виконання заходів: з 01.04.17 по 01.05.17.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: фактичні.

Кількісні та якісні значення показників результативності: З моменту прийняття даного регуляторного акту обласною радою було прийняте лише одне рішення від 22.12.16 №480 «Про надання дозволу на відчуження», яким було надано дозвіл комунальній установі «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я» Житомирської обласної ради на відчуження шляхом продажу автомобілів АЗЛК-21412 та ЗАЗ-110206. За даними протоколів результатів аукціонних торгів вказане майно було продано за 9313,6 грн та 10942,97 грн відповідно (кінцеві ціни продажу на 10% вище початкових).

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: За весь період дії регуляторного акту скарги від учасників аукціонних торгів не надходили, дохід від відчуження основних засобів був вище за запланований. Таким чином запровадження цього регуляторного акта в цілому забезпечило досягнення визначених цілей, які були поставлені, та позитивно вплинуло на господарське середовище, а сам регуляторний акт не потребує перегляду.

Заступник голови обласної ради                                             М.О. Вілівчук