Додаток 2
до розпорядження
голови обласної ради
від 01.04.2019№31

ПОРЯДОК
відшкодування вартості витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1.Порядок відшкодування вартості витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), визначає механізм відшкодування запитувачами інформації вартості витрат на копіювання або друк документів, що надаються Житомирською обласною радою за запитами на інформацію.

2. Порядок застосовується у випадку, коли обласна рада є належним розпорядником інформації.

3. Плата за копіювання та друк не стягується:

- за інформацію, що становить суспільний інтерес (належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом);

- при наданні особі інформації про неї.

4. Вартість витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, визначена у додатку 1 до цього розпорядження.

5. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі виготовлення більше 10 сторінок запитуваних документів. Перші 10 сторінок у рахунок не включаються та надаються безкоштовно.

Сума витрат на копіювання або друк запитуваних документів, яка підлягає відшкодуванню, визначається структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради, що є виконавцем, визначеним у резолюції до запиту на інформацію.

Виконавець готує рахунок за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку. Рахунок підлягає перевірці та реєстрації в управлінні фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради.

6. Оплата рахунку на відшкодування вартості витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється запитувачем у будь-якій фінансовій установі.

7. Надання запитуваних документів здійснюється після отримання оригіналів документів, що підтверджують повну оплату вартості витрат відповідно до наданого рахунку.

У разі, якщо запитувач інформації не здійснив оплату витрат на копіювання та друкпротягом 30 днів з дня направлення рахунку, це є підставою для відмови у задоволенні запиту, про що письмово повідомляється запитувачу.

8. Кошти, що надходять як відшкодування вартості витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, залишаються у розпорядженні обласної ради як відшкодування витрат  шляхом відновлення відповідних касових видатків.

 

Голова обласної ради                                                                            В.В. Ширма