Проєкт


trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Чотирнадцята сесія                      VІIІ скликання

від                        №

Про внесення змін у рішення Житомирської обласної
ради від 22.03.2012 № 494 «Про стипендії обласної
ради народним художникам України», зі змінами


Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання Житомирської обласної військової адміністрації від 03.03.2023 № 1184/2-23/45, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від                     , з питань бюджету та комунальної власності від                    ,   обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 22.03.2012 № 494 «Про стипендії обласної ради народним художникам України», зі змінами, а саме:
1.1. У тексті рішення та додатка до нього слова «проживають на території Житомирської області» замінити словами «зареєстровані та проживають на території Житомирської області».
1.2. Пункт 2 додатка до рішення доповнити абзацом наступного змісту:
«З 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно щомісячна стипендія обласної ради непрацюючим народним художникам України, які зареєстровані та проживають на території Житомирської області, призначається у розмірі двох мінімальних заробітних плат.».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

 

Заступник голови
обласної ради                                                                                               В.В. Ширма

Розробник проєкту рішення:
Управління культури та туризму облдержадміністрації
Відповідальна особа: Душко Анатолій Олександрович –
начальник Управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації, 0674304520
Дата розміщення на офіційному вебсайті обласної ради: