Проєкт

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Дев’ятнадцята сесія                                                                       VIІІ скликання

від 07.03.2024   №

Про звільнення генерального директора
комунального некомерційного підприємства
«Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського»
Житомирської обласної ради
Леськіва Б.Б.

    Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 8 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, відповідно до підпункту 4 пункту 23, пункту 27 контракту з генеральним директором комунального  некомерційного  підприємства  «Обласна  клінічна  лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради, затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 18.12.2019 №1750, у зв’язку з порушенням виконання вимог підпунктів 8, 10 пункту 6 контракту з генеральним директором комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради щодо неналежної організації дотримання прав пацієнта під час надання підприємством медичної допомоги та здійснення медичного обслуговування, а також неефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна,  нераціонального використання коштів, що надходять за надання медичних послуг населенню, зокрема - непропорційного та нераціонального використання коштів на оплату праці працівників комунального  некомерційного  підприємства  «Обласна  клінічна  лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради, враховуючи рекомендації постійної  комісії обласної ради з питань бюджету та комунальної власності від  01.03.2024, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати контракт з Леськівим Богданом Богдановичем – генеральним директором комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради, укладений згідно з рішенням Житомирської обласної ради від 18.12.2019 №1750 «Про переукладення контракту з Леськівим Б.Б.», та звільнити його з посади генерального директора вказаного підприємства 07.03.2024, а у випадку його тимчасової непрацездатності чи перебування у відпустці – з дати, яка є першим робочим  днем,  наступним  за  днем   закінчення  тимчасової  непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки, згідно з пунктом 8 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, відповідно до підпункту 4 пункту 23, пункту 27 вказаного контракту.

 2. Головному бухгалтеру комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради здійснити повний розрахунок із заробітної плати з Леськівим Богданом Богдановичем відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

 

Заступник голови
обласної ради                                                                                          В.В. Ширма

Розробник проєкту рішення:
Депутат Житомирської обласної ради
Дмитрук Олександр Володимирович,
Дата розміщення на офіційному вебсайті обласної ради